Lịch khai giảng

TIẾNG HÀN THIẾU NHI

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO TRÌNH THỜI GIAN LỊCH KHAI GIẢNG

Tiếng Hàn Thiếu Nhi 1

맞춤 한국어
(3 quyển: Band 1, 2, 3)
8 tuần/khóa
1,5 giờ/buổi; 3 buổi/tuần
Liên hệ hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

Tiếng Hàn Thiếu Nhi 2

Tiếng Hàn Thiếu Nhi 3

TIẾNG HÀN THIẾU NIÊN

Tiếng Hàn Thiếu Niên 1

맞춤 한국어 - bản tiếng Việt
(3 quyển: 4, 5, 6)
8 tuần/khóa
1,5 giờ/buổi; 3 buổi/tuần
Liên hệ hotline: 1900 7060 
để được tư vấn chi tiết

Tiếng Hàn Thiếu Niên 2

Tiếng Hàn Thiếu Niên 3

KHÓA HỌC TIẾNG HÀN 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

KHÓA HỌC 100% VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Zalo chat